Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk hem dan online.

top header
 
In deze nieuwsbrief

- Uitnodiging MKB Finance-borrel
- Zomervakantie, administratie en BTW 2e kwartaal 2019
- Robotic accounting
- In de herhaling: Informatie over de jaarrekening en aangifte 2018
- Zomerse openingstijden
- Van onze loonspecialist Ronald van der Maarel:
      - E-Herkenning – wel of geen actie nodig?
      - Nog meer salaris- en HR-weetjes


Uitnodiging eerste MKB Finance-borrel!
Het tweede kwartaal is alweer ten einde! Afgelopen maanden hebben al behoorlijk wat klanten hun jaarrekening en aangiften over 2018 ontvangen. Maar volgende maand is weer een BTW-maand en ligt de nadruk weer even op de kwartaaladministraties en aangiften BTW.

We gaan een traditie opzetten en geregeld een netwerkborrel organiseren voor onze klanten en relaties. Een borrel met in de toekomst een informatief tintje, met telkens een voor u interessant onderwerp.

Graag laten wij u kennismaken met al die andere leuke klanten en relaties uit ons netwerk, tijdens onze eerste MKB Finance-borrel! Wanneer?

Borrel
Datum: Dinsdag 19 september 2019
Tijd: 16.30 uur - 18.30 uur

Locatie:Landzigt 16-20 // Bij Goes

Wij stellen het op prijs als u via deze button laat weten of u komt.

Wij zien u graag!

Namens het team van MKB Finance,

Handtekening Thijs

     

Lijn
Zomervakantie, administratie en aangifte BTW Q2 2019

Dit jaar begint de zomervakantie voor sommigen al op 15 juli. Grote kans dat u dus in juli al op vakantie gaat, zeker als u schoolgaande kinderen heeft. Goed als we de planning in juli concreet met elkaar afstemmen! Want ook dit kwartaal willen we er zeker van zijn dat uw administratie en aangifte BTW tijdig kunnen worden gedaan. Zorgt u dat de administratie uiterlijk 15 juli op orde is, in uw boekhoudsoftware, in Dropbox of in uw administratiemap?

Houd ook rekening dat de BTW dient te worden betaald vóór 31  juli 2019.
7 januari
Lijn
Over de jaarrekening en aangiften 2018

Inmiddels zijn wij druk aan de gang met de jaarrekeningen en aangiften over 2018. In de vorige nieuwsbrief gaven wij u reeds uitgebreid alle ins-en-outs over:

- Collectief uitstel
- Gespreide planning
- Aanlevering gegevens
- Checklist
- Verwachte aanslag 2018
- Verwachte aanslag 2019
- Vooraf ingevulde aangifte 2018

We noemen het niet voor niets de belangrijkste nieuwsbrief van het jaar! Heeft u die gemist? Of wilt u e.e.a. nog nalezen?

Klik hier om de nieuwsbrief alsnog te lezen.
Jaarrekening
Lijn
Robotic accounting

Tijdens ons jubileumfeestje vertelden wij u reeds over Robotic Accounting. Samen met u gaan wij ervoor zorgen dat facturen, bonnen en bank eenvoudig en direct in uw administratie worden ingelezen. Zo krijgt u continue inzicht in uw administratie, zelfs via uw smartphone. Kortom: gemak, tijdbesparing, inzicht en overzicht. Vele klanten zijn al enthousiast. En ik weet zeker dat u er ook blij van wordt!

Nieuwsgierig? Uw relatiebeheerder overlegt met u dit najaar hoe we het gaan aanpakken, want geen enkele klant is natuurlijk hetzelfde ;-). Dus er zijn uiteraard keuzes. Maar wel met hetzelfde doel: vanaf boekjaar 2020 ook uw administratie 2.0!

Yuki voor ondernemers Bent u al gebruiker van Yuki? Heeft u de app al gedownload (zie in de “store” Yuki voor ondernemers).
Jaarrekening
Lijn
Zomerse openingstijden

De zomervakantie komt er aan! En dat betekent heerlijk bijkomen van gedane zaken. Even geen jaarrekeningen, aangiften en administraties; alleen maar familie, zon, rust en vrije tijd. Door spreiding van onze vakanties is het kantoor gedurende de vakantie gewoon ‘open’! Weliswaar met een kleinere bezetting in augustus en september, maar toch… Dus mocht u vragen hebben: Ook in de zomer zijn wij gewoon bereikbaar. Wij wensen u een zorgeloze zomer!

Jaarrekening
Lijn
Van onze loonspecialist Ronald van der Maarel:

E-Herkenning – wel of geen actie nodig?
Onlangs hebben diverse werkgevers een e-mail ontvangen inzake E-Herkenning. U heeft E-Herkenning nodig om te communiceren met het UWV inzake:
- Melden in inzien verzuim- en uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO (o.a. zwangerschap
- Indienen ontslag aanvraag
- Inzien financiële gegevens en controle eigenrisicodrager WGA en WW
- Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
- Bezwaar maken
- Re-integratie gegevens WIA, ook voor de eigen risicodrager
Tips

Heel wat punten, maar mogelijk krijgt u hier nooit mee te maken. Ons advies is dan ook om de ketenmachtiging pas in te vullen zodra u verwacht gebruik te moeten maken van E-Herkenning, want het kost geld.De machtiging kan ook aan MKB Finance worden afgegeven, waarvoor wat administratieve en technische zaken geregeld moeten worden.

Nog meer Salaris- en HR-weetjes
- Het minimum(jeugd)loon gaat per 1-7-2019 fors omhoog. Een 21-jarige bijvoorbeeld met ruim 19%.

- Ter compensatie heeft de overheid de jeugd -LIV bedacht. Dit is een subsidie die onze salarisadministrateurs automatisch voor u regelen. Het Pensioen akkoord betekent echter het einde voor jeugd-LIV. De overheid heft die subsidie op, wat werkgevers duizenden Euro’s kan schelen.

- Alle werknemers binnen de EU krijgen recht op minimaal 4 maanden ouderschapsverlof, waarvan minimaal 2 maanden betaald. Het is nog onduidelijk wie die 2 maanden gaat betalen. Ook Zorg-, Mantel en Geboorteverlof wordt aangepakt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil eind dit jaar de eerste contouren van de nieuwe wetgeving bekend maken.


MKB Finance   ●   Landzigt 16-20   ●   3454 PE DE MEERN
Tel: 088 - 44 66 000   ●   www.mkbfinance.com
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier