Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk hem dan online.

top header
 
BELANGRIJK: Alles over jaarrekening en aangiften 2018

Inmiddels heeft u waarschijnlijk van de Belastingdienst een e-mail ontvangen met het verzoek om de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over het jaar 2018 te doen. Het wordt dus tijd om alle gegevens te verzamelen, zodat wij voor u de jaarrekening en aangiften 2018 kunnen opstellen.

Speciale aandacht
Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor deze uitgebreide nieuwsbrief, met alle informatie over het afronden van het jaar 2018: over de planning, het aanleveren van gegevens, over voorlopige aanslagen en over het collectieve uitstel.

Klantportaal Nextens
Zoals u weet, doen wij steeds meer digitaal: zo werken wij zoveel mogelijk met elektronische dossiers. Ook ontvangen wij graag alle gegevens digitaal. Afgelopen jaar zijn we begonnen met een klantportaal voor uw belastingzaken. Dat zetten wij graag voort. Lees hierover verderop meer!

Handigheidje
Voor uw aangifte inkomstenbelasting kunt u gebruikmaken van onze checklist. Een handig afvinklijstje met de mogelijkheid om nog wat tekstuele toelichting te geven bij de aangeleverde stukken. U kunt de checklist downloaden vanuit deze nieuwsbrief.

Lees tot slot een handige tip over goede wachtwoorden.

Namens het team van MKB Finance,

Handtekening Thijs

 
In deze nieuwsbrief

Proces
- Inleverdatum & Collectief uitstel
- Gespreide planning
- Klantportaal Nextens

Aanleveren gegevens
- Voor de Jaarrekening
- Voor de Aangifte inkomstenbelasting
- Vooraf ingevulde aangifte (VIA)
- Alles compleet?

Belastingaanslagen
Nog veel te betalen over 2018? / Voorlopige aanslag 2019 niet juist?

Tip: Goede wachtwoorden
 
 
Proces – Inleverdatum & Collectief uitstel

De uiterste datum van indiening zonder uitstel is 1 mei 2019. Aangiften die ingediend zijn vóór 1 mei 2019 krijgen bericht vóór 1 juli 2019.

Verzorgen wij voor u de belastingaangiften? Dan vragen wij voor u (collectief) uitstel aan. Ook als wij de aangiften afronden vóór 1 mei 2019. Zo heeft de Belastingdienst inzicht in onze totale aangiftenportefeuille.

Door het collectieve uitstel wordt de uiterste inleverdatum verlengd tot 1 mei 2020. Dat geeft ons ruimte om de werkzaamheden te spreiden, en de aangiften te bespreken.
Cijfers
Lijn
Proces – Gespreide planning

De collectieve uitstelregeling geeft ons kaders voor gespreide planning. Maandelijks moeten wij evenveel aangiften indienen. Wij maken dus een stevige jaarplanning, en brengen u daarvan persoonlijk op de hoogte.

Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde inleverdatum, dan horen wij dat graag. Voor zover mogelijk, proberen wij aan uw wensen te voldoen.
Cijfers
Lijn
Proces – Klantportaal Nextens

Velen van u gebruiken het klantportaal van Nextens al. Super! Bent u er nog onbekend mee? Geen probleem, wij helpen u graag!

Via dit portaal kunt u:
- Uw ingevulde checklist toevoegen
- Documenten toevoegen voor uw aangiften
- Uw aangiften van voorgaande jaren inzien
- Toestemming geven voor uw aangiften
- Toestemming geven voor uw publicatiestukken
Nextens
Lijn
Aanleveren gegevens – Jaarrekening

Voor het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming, ontvangen wij graag:
- een back-up van uw administratie (tenzij deze online staat)
- de administratiemap van uw onderneming (tenzij deze in de cloud staat)
- uw jaarrekening over 2017 (als u net klant bent geworden)
Lijn
Aanleveren gegevens – Aangifte inkomstenbelasting

Onze checklist helpt u bij het verzamelen van de gegevens. De checklist biedt tevens ruimte voor afvinken en toelichting. U kunt onze checklist downloaden via deze link.

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting, ontvangen wij graag:
- uw ingevulde checklist
- alle relevante documenten conform uw checklist
- uw aangifte inkomstenbelasting 2017 (als u net klant bent geworden)

Cijfers
Lijn
Vooraf Ingevulde aangifte (VIA)

Wij maken graag gebruik van de VIA, de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte. Uw VIA is namelijk direct in te lezen in onze belastingsoftware. Daarmee hebben we gelijk een controle met de aangeleverde documenten. Handig en praktisch! Daarom hebben wij een verzoek voor uw VIA aangevraagd bij de Belastingdienst. U krijgt vervolgens een code van de Belastingdienst, die wij graag direct van u ontvangen.

Let op: De code van de VIA heeft een beperkte geldigheidsduur. Graag ontvangen wij de code direct , maar uiterlijk 28 februari 2019.


Cijfers
Lijn
Alles compleet?

Zodra u alles compleet heeft, dan nemen wij dat graag in ontvangst. Wellicht hebben we intussen al contact gehad en een planningsafspraak gemaakt. Maar eerder aanleveren dan gepland mag uiteraard altijd; liever keuze dan oponthoud! Belastingdienst
Lijn
Belastingaanslag – Nog veel te betalen over 2018?

Verwacht u dat u nog veel belasting moet (na)betalen over 2018? Wellicht is het dan verstandig dat wij voor u alvast een voorlopige aanslag aanvragen. Hierdoor kunt u rente besparen op uw aanslag.

Of krijgt u wellicht nog veel geld terug? Dan wilt u wellicht dat wij voor u alvast een voorlopige teruggaaf indienen. We horen het graag!
Belastingdienst
Lijn
Belastingaanslag– Voorlopige aanslag 2019 niet juist?

Het kan zijn dat uw voorlopige aanslag 2019 niet juist is. Mogelijk zijn uw omzetverwachtingen anders in 2019? Of misschien gaan uw omstandigheden in 2019 veranderen? Of wellicht wilt u de voorlopige aanslag samen met ons even doorrekenen?

Laat het ons weten, dan kunnen wij – in overleg met u – de voorlopige aanslag 2019 aanpassen.
Belastingdienst
Tip: Goede wachtwoorden

Goede wachtwoorden zijn essentieel. De beste wachtwoorden zijn niet persoonlijk (dus niet te linken aan u als persoon), en bestaan het liefst uit willekeurig gekozen tekens achter elkaar. Maar met zoveel accounts en inlogs is het niet altijd makkelijk om een goed wachtwoord te verzinnen. Die je ook nog eens moet onthouden! Die ook nog eens moeten voldoen aan allerlei voorwaarden, zoals aantal tekens, aantal hoofdletters, aantal cijfers etc.

Wachtwoordenkluis
De oplossing: een digitale wachtwoordenkluis, te benaderen via uw PC en smartphone. Dan hoeft u maar één wachtwoord te onthouden, om de kluis te openen. Dat moet natuurlijk een heel erg sterk wachtwoord zijn. Vervolgens kunt u in de kluis alle accounts en wachtwoorden bewaren. De app kan hele sterke wachtwoorden bepalen, controleren of ze sterk zijn of u wachtwoorden dubbel gebruikt. Vanuit de kluis kunt u direct doorklikken. Goede wachtwoordkluizen zijn: Lastpass of 1Password. En u vindt de linkjes naar deze wachtwoordkluizen op de klantenpagina onder Overige links.
Goede wachtwoorden


Goede wachtwoorden
MKB Finance   ●   Landzigt 16-20   ●   3454 PE DE MEERN
Tel: 088 - 44 66 000   ●   www.mkbfinance.com
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier