Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

top header
 
BELANGRIJK: ALLES OVER JAARREKENING EN AANGIFTEN 2017

Waarschijnlijk heeft u van de Belastingdienst inmiddels een e-mailbericht ontvangen met het verzoek om de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 te doen. Het wordt dus tijd om alle gegevens te verzamelen, zodat wij voor u de jaarrekening en aangiften 2017 kunnen opstellen.

Speciale aandacht
Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor deze uitgebreide nieuwsbrief, met alle informatie over het afronden van het jaar 2017: over de planning, het aanleveren van gegevens, over voorlopige aanslagen en over het collectieve uitstel.

Klantportaal Nextens
Zoals u weet, doen wij steeds meer digitaal: zo werken wij met elektronische dossiers en ontvangen wij alle gegevens graag digitaal. Afgelopen jaar zijn we ook begonnen met een klantportaal voor uw belastingzaken, waar u uw gegevens kunt toevoegen. Dat zetten wij graag voort! Lees verderop meer hierover.

Handigheidje # 1
Speciaal voor onze klanten hebben wij een klantenpagina op de website gemaakt. Hier vindt u alle linkjes naar de inlogpagina’s die u nodig heeft voor uw administratie, zoals van uw boekhoudprogramma, Salarisbalie, Nextens en Belastingdienst. Voor uw gemak hebben we nog wat extra’s toegevoegd: Bekijk ze eens allemaal!

Handigheidje # 2
Sommige dingen moet je behouden, blijkt. Wat vorig jaar werd gemist, komt dit jaar weer terug: onze checklist! Zowel u als wij misten de mogelijkheid om nog wat tekstuele toelichting te geven. Dus op veler verzoek is het weer terug! Wel nieuw: U kunt ‘m downloaden via de klantenpagina. En vervolgens toevoegen in Nextens.

Lees tot slot een handige tip over goede wachtwoorden.

Namens het team van Administer,

Handtekening Diana

In deze nieuwsbrief

Proces
- Inleverdatum & Collectief uitstel
- Gespreide planning
- Klantportaal Nextens

Aanleveren gegevens
- voor de Jaarrekening
- voor de Aangifte inkomstenbelasting
- Vooraf ingevulde aangifte (VIA)
- Alles compleet?

Belastingaanslagen
- Nog veel te betalen over 2017?
- Voorlopige aanslag 2018 niet juist?

Tip: Goede wachtwoorden
Lijn
Proces – Inleverdatum & Collectief uitstel

De uiterste datum van indiening zonder uitstel is 1 mei 2018. Aangiften die ingediend zijn vóór 1 april 2018 krijgen bericht vóór 1 juli 2018.

Verzorgen wij voor u de belastingaangiften? Dan vragen wij voor u (collectief) uitstel aan. Ook als wij de aangiften afronden vóór 1 mei 2018. Zo heeft de Belastingdienst inzicht in onze totale aangiftenportefeuille.

Door het collectieve uitstel wordt de uiterste inleverdatum verlengd tot 1 mei 2019. Dat geeft ons ruimte om de werkzaamheden te spreiden, en de aangiften te bespreken.
Cijfers
Lijn
Proces – Gespreide planning

De collectieve uitstelregeling geeft ons kaders voor gespreide planning. Maandelijks moeten wij evenveel aangiften indienen. Wij maken dus een stevige jaarplanning, en brengen u daarvan persoonlijk op de hoogte.

Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde inleverdatum, dan horen wij dat graag. Voor zover mogelijk, proberen wij aan uw wensen te voldoen.
Cijfers
Lijn
Proces – Klantportaal Nextens

Velen van u gebruiken het klantportaal van Nextens al. Super! Bent u er nog onbekend mee? Geen probleem, wij helpen u graag!

Via dit portaal kunt u:
- Uw ingevulde checklist toevoegen *)
- Documenten toevoegen voor uw aangiften
- Uw aangiften van voorgaande jaren inzien
- Toestemming geven voor uw aangiften
- Toestemming geven voor uw publicatiestukken

*) U vindt de checklist op de klantenpagina van onze website
Nextens
Lijn
Aanleveren gegevens – Jaarrekening

Voor het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming, ontvangen wij graag:
- een back-up van uw administratie (tenzij deze online staat)
- de administratiemap van uw onderneming (tenzij deze in de cloud staat)
- uw jaarrekening over 2016 (als u net klant bent geworden)
Lijn
Aanleveren gegevens – Aangifte inkomstenbelasting

Onze checklist helpt u bij het verzamelen van de gegevens. De checklist biedt tevens ruimte voor afvinken en toelichting. U kunt onze checklist downloaden via de klantenpagina van onze website, of via deze link.

Wilt u de volgende documenten toevoegen via het klantportaal van Nextens:
- uw ingevulde checklist
- alle relevante documenten conform uw checklist
- uw aangifte inkomstenbelasting 2016 (als u net klant bent geworden)
Lijn
Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

De vooraf ingevulde aangifte is waarschijnlijk vanaf 1 maart 2018 beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen wij uw VIA direct inlezen in onze belastingsoftware. Dan hoeft u het niet meer zelf te downloaden. Daarmee hebben we gelijk een controle met de aangeleverde documenten. Handig en praktisch, hè!

Cijfers
Lijn
Alles compleet?

Zodra u alles compleet heeft, dan nemen wij dat graag in ontvangst. Wellicht hebben we intussen al contact gehad en een planningsafspraak gemaakt. Maar eerder aanleveren dan gepland mag uiteraard altijd; liever keuze dan oponthoud! Belastingdienst
Lijn
Belastingaanslag – Nog veel te betalen over 2017?

Verwacht u dat u nog veel belasting moet (na)betalen over 2017? Wellicht is het dan verstandig dat wij voor u alvast een voorlopige aanslag aanvragen. Hierdoor kunt u rente besparen op uw aanslag.

Of krijgt u wellicht nog veel geld terug? Dan wilt u wellicht dat wij voor u alvast een voorlopige teruggaaf indienen. We horen het graag!
Belastingdienst
Lijn
Belastingaanslag– Voorlopige aanslag 2018 niet juist?

Het kan zijn dat uw voorlopige aanslag 2018 niet juist is. Mogelijk zijn uw omzetverwachtingen anders in 2018? Of misschien gaan uw omstandigheden in 2018 veranderen? Of wellicht wilt u de voorlopige aanslag samen met ons even doorrekenen?

Laat het ons weten, dan kunnen wij – in overleg met u – de voorlopige aanslag 2018 aanpassen.
Belastingdienst
Lijn
Tip: Goede wachtwoorden

Goede wachtwoorden zijn essentieel. De beste wachtwoorden zijn niet persoonlijk (dus niet te linken aan u als persoon), en bestaan het liefst uit willekeurig gekozen tekens achter elkaar. Maar met zoveel accounts en inlogs is het niet altijd makkelijk om een goed wachtwoord te verzinnen. Die je ook nog eens moet onthouden! Die ook nog eens moeten voldoen aan allerlei voorwaarden, zoals aantal tekens, aantal hoofdletters, aantal cijfers etc.

Wachtwoordenkluis
De oplossing: een digitale wachtwoordenkluis, te benaderen via uw PC en smartphone. Dan hoeft u maar één wachtwoord te onthouden, om de kluis te openen. Dat moet natuurlijk een heel erg sterk wachtwoord zijn. Vervolgens kunt u in de kluis alle accounts en wachtwoorden bewaren. De app kan hele sterke wachtwoorden bepalen, controleren of ze sterk zijn of u wachtwoorden dubbel gebruikt. Vanuit de kluis kunt u direct doorklikken. Goede wachtwoordkluizen zijn: Lastpass of 1Password. En u vindt de linkjes naar deze wachtwoordkluizen op de klantenpagina onder Overige links.
Goede wachtwoorden


Goede wachtwoorden
Footer
 
Administer BV
Vondellaan 30 | 3521 GD Utrecht
T 030 – 820 12 50 | F 030 – 820 12 58


Logo Administer
Footerlijn www.administerutrecht.nl
info@administerutrecht.nl


Twitter Facebook Linkedin
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier