Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

top header
In deze nieuwsbrief

- Kwartaalborrel donderdag 12 april 2018
- Administratie en aangifte BTW 1e kwartaal 2018
- Over de jaarrekening en aangifte 2017
- Vooraf ingevulde aangifte: code graag doorsturen!
- AVG / GDPR - wat betekent dat voor u?


1e kwartaal voorbij, dus weer een kwartaalborrel!
De eerste drie maanden zijn bij ons voorbij gevlogen! De laatste jaarstukken over 2016 zijn de deur uit. En de eerste jaarrekeningen en aangiften over 2017 zijn ook al weer gemaakt. Daarnaast zijn we druk met leuke nieuwe activiteiten bij de klanten. Kortom, genoeg werk aan de winkel!

Maar komende maand is het weer BTW-maand en ligt de nadruk weer even op de kwartaaldministraties. En een BTW-maand luiden we traditiegetrouw in met een borrel! En aangezien Pasen vroeg in april valt, en de eerste week van april dus een korte werkweek is, verschuift de borrel naar de week erop.

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit voor onze gezellige kwartaalborrel. Graag laten wij u kennismaken met die andere leuke klanten en relaties uit ons netwerk! Wanneer?

donderdag 12 april 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur
Klok

Het zou gezellig zijn als we elkaar weer zien!

Namens het team van Administer,

Handtekening Diana

     

Lijn
Administratie en aangifte BTW
1e kwartaal 2018


Het 1e kwartaal is bijna voorbij, dus tijd om de administratie bij te werken en de aangifte BTW in te dienen (en te betalen).

Indien wij voor u de administratie en/of aangifte BTW verzorgen, wilt dan uiterlijk 10 april de stukken digitaal klaarzetten, in Dropbox, Google Drive of andere cloud-oplossing? Dan kunnen wij uw administratie op tijd bijwerken, zodat u probleemloos voor 30 april kunt betalen. Levert u nog een administratiemap aan? Dan zien wij u graag met administratiemap op de borrel! Andere borrelgasten kunnen volstaan met een glimlach ;-)

Let op: Zorg dat u echt vóór 10 april aanlevert! Door Koningsdag heeft u te maken met een korte maand!
7 januari
Lijn
Over de jaarrekening en aangifte 2017

Inmiddels zijn wij druk aan de gang met de jaarrekeningen en aangiften over 2017. In de vorige nieuwsbrief gaven wij u reeds uitgebreid alle ins-en-outs over:

- Collectief uitstel
- Gespreide planning
- Aanlevering gegevens
- Verwachte aanslag 2017
- Verwachte aanslag 2018
- Vooraf ingevulde aangifte 2017

We noemen het niet voor niets de belangrijkste nieuwsbrief van het jaar! Heeft u die gemist? Klik hier om de nieuwsbrief alsnog te lezen.
Jaarrekening
Lijn
Vooraf ingevulde aangifte: code graag doorsturen!

De vooraf ingevulde aangifte is beschikbaar, en daar maken wij graag gebruik van. Uiteraard alleen met uw toestemming. Voor al onze klanten vragen wij een code aan om deze te mogen downloaden. Deze code ontvangen wij graag van u. Dus mocht u eerdaags een brief ontvangen van de Belastingdienst, stuurt u het dan door? Mag via de post of via de e-mail!

Tips
Lijn
AVG / GDR – wat is dat nu precies?

Per 25 mei 2018 is het zover: dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR: General Data Protection Regulation. Maar wat houdt dit in?

Europese privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 voldoet de Nederlandse wet Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) niet meer, maar geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Er zijn 3 significante pijlers:

  1. Privacyrechten van personen worden uitgebreid en versterkt.
  2. Organisaties en instellingen krijgen meer verantwoordelijkheden opgelegd via deze wet
  3. Europese toezichthouders krijgen allen dezelfde (stevige!) bevoegdheden

Dat betekent dat u als persoon er rechten bij krijgt, dat u als ondernemer maatregelen moet treffen om de rechten van uw klanten te kunnen respecteren, waarbij de toezichthouder u stevig kan beboeten indien u niet voldoet aan de wetgeving.

Meer verantwoordelijkheden, dus meer plichten
Wat u als ondernemer moet doen, is inzichtelijk maken waarom u persoonsgegevens verzamelt (grondslag), welke gegevens u verzamelt (specificatie), hoe u de gegevens bewaart (beveiliging), en hoe lang u gegevens bewaart (zorgvuldigheid). De AVG geeft u aan hoe u dit moet doen.

Website Autoriteit Persoonsgegevens
De Nederlandse toezichthouder heet Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van AP wordt de wet heel helder uitgelegd. Hieronder treft u links naar een paar webpagina’s. U kunt ook op de beelden klikken.Zorg dat u klaar bent voor de AVG!


AVG
AVG
AVG
Footer
 
Administer BV
Vondellaan 30 | 3521 GD Utrecht
T 030 – 820 12 50 | F 030 – 820 12 58


Logo Administer
Footerlijn www.administerutrecht.nl
info@administerutrecht.nl


Twitter Facebook Linkedin
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier