Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

Top Header
In deze nieuwsbrief

- Kwartaalborrel donderdag 6 april 2017
- Administratie en aangifte BTW 1e kwartaal 2017
- Joepie: Klantenportaal in gebruik!
- Over de jaarrekening en aangiften 2016

Van Salarisbalie:

- De Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest. En nu?
- Vervallen werkgeversverklaring
Tussenstuk
1e kwartaal voorbij, dus weer een kwartaalborrel!
De eerste drie maanden zijn bij ons voorbij gevlogen! De laatste jaarstukken over 2015 gingen de deur uit. En de eerste jaarrekeningen en aangiften voor 2016 zijn ook al weer gemaakt. Daarnaast waren we druk met de voorbereiding van het klantenportaal (zie verderop in de nieuwsbrief). Kortom, genoeg werk aan de winkel!

Borrel

Maar komende maand is weer een BTW-maand en ligt de nadruk weer even op de kwartaaladministraties. En een BTW-maand luiden wij traditiegetrouw in met een borrel!

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit voor onze gezellige kwartaalborrel. Graag laten wij u kennismaken met die andere leuke klanten en relaties uit ons netwerk! Wanneer?

donderdag 6 april 2017 van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Wij stellen het op prijs als u via deze button laat weten of u komt.

Ik ben erbij    Ik kom misschien    Ik ben er niet bij

Tot volgende week donderdag!

Namens het team van Administer,

Handtekening Diana
Tussenstuk
Administratie en aangifte BTW 1e kwartaal 2017

Het 1e kwartaal is voorbij, dus tijd om de administratie bij te werken en de aangifte BTW in te dienen (en te betalen).

Indien wij voor u de administratiemap en/of aangifte BTW verzorgen, ontvangen wij uw administratie graag uiterlijk op maandag 10 april. Dus kom gezellig naar onze borrel en neem uw administratiemap mee. Levert u aan via een cloud-oplossing? Zorg dan dat alle gegevens uiterlijk 10 april klaar staan in de afgesproken folders. En dan komt u gezellig zonder map naar de borrel!

Wij bellen of mailen elkaar uiteraard nog voor concrete afspraken. En vergeet niet de BTW te betalen vóór 30 april 2017.
Administratie en aangifte BTW 1e kwartaal 2017
Tussenstuk
Joepie: Klantenportaal in gebruik!

Zoals aangekondigd gaan vanaf dit jaar werken met een klantenportaal. Na de pilotfase verwelkomen wij graag een ieder om hiervan gebruik te maken. De eerste klanten werken er inmiddels naar tevredenheid mee! Via dit persoonlijke klantenportaal gaan wij u de volgende functionaliteiten aanbieden:

  • Checklist invullen en documenten uitwisselen voor uw aangiften inkomstenbelasting.
  • Toestemming geven voor het elektronisch indienen van de aangiften
  • Toestemming geven tot het elektronisch verzenden van de publicatiestukken naar de Kamer van Koophandel


Heeft u vragen hierover: schroom ons niet te bellen of te mailen!
Administratie en aangifte
Tussenstuk
Over de jaarrekening en aangifte 2016

Inmiddels zijn wij druk aan de gang met de jaarrekeningen en aangiften 2016. De vorige nieuwsbrief gaf u reeds uitgebreid alle ins-en-outs over:

- Collectief uitstel
- Gespreide planning
- Aanlevering gegevens
- De verwachte aanslag 2016
- De voorlopige aanslag 2017

We noemen het niet voor niets de belangrijkste nieuwsbrief van het jaar! Heeft u die gemist? Klik hier om de nieuwsbrief alsnog te lezen.

Jaarrekening Jaarrekening en aangifte 2016
Tussenstuk
Ronald Nieuws van:
Salarisbalie


De Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest. En nu?
Partijen Er wordt volop geïnformeerd en straks geformeerd. Wat kan dat betekenen voor u als werkgever en voor uw werknemers?
  • VVD wil voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) de loonbetaling bij ziekte terugbrengen naar één jaar. Ook wil de VVD het mogelijk maken om werknemers een contract voor bepaalde tijd tot vijf jaar te geven.
  • D66 wil alleen maar het Vaste contract, het recht op een Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. En het automatisch ontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd moet verdwijnen.
  • CDA vindt net als VVD en D66 dat de kantonrechter makkelijker contracten moet kunnen ontbinden en ook vindt het CDA net als de VVD een vijfjarig contract pleitbaar. Tevens de loonbetalingsplicht bij ziekte verminderen en er moet één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschikten komen voor werkenden, ook voor ZZP-ers.
En dan is er ook nog de inbreng van een mogelijke vierde partij. We wachten vol spanning af!

Vervallen werkgeversverklaring

Een medewerker heeft voor een hypotheekaanvraag een werkgeversverklaring nodig. Deze blijkt in de praktijk vaak 2 tot 3 keer opnieuw ingevuld te moeten worden door de werkgever omdat er fouten zijn gemaakt met de correcte loongegevens, met verschillende pennen ingevuld te zijn, verkeerd formulier gebruikt.

Hier lijkt een eind aan te komen. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn enthousiast over de pilot waarbij een medewerker via mijnuwv.nl toegang geeft tot de correcte loongegevens. Wij zijn benieuwd of er nog wel regelmatig een verklaring van de werkgever wordt gevraagd waarbij de intentie tot contractverlenging wordt uitgesproken. Maar, in de basis goed nieuws in het kader van administratieve lastenverlichting.

Footer
 
Administer BV
Vondellaan 24 | 3521 GD Utrecht
T 030 ? 820 12 50 | F 030 ? 820 12 58


Logo Administer
Footerlijn www.administerutrecht.nl
info@administerutrecht.nl


Twitter Facebook Linkedin
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier