Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

top header
 
BELANGRIJK: ALLES OVER JAARREKENING EN AANGIFTEN 2016

Waarschijnlijk heeft u van de Belastingdienst inmiddels een e-mailbericht ontvangen, of u krijgt binnenkort het verzoek om de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 te doen, vóór 1 mei 2017.

Het wordt dus tijd om alle gegevens te verzamelen, zodat wij voor u de jaarrekening, aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2016 en – voor sommigen van u – de jaaradministratie kunnen gaan maken.

Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor deze nieuwsbrief, met alle informatie over het afronden van het jaar 2016: over de planning, over het aanleveren van gegevens, over voorlopige aanslagen en over het collectieve uitstel.

Zoals u weet, doen wij steeds meer digitaal: zo werken wij met elektronische dossiers en ontvangen wij alle gegevens graag digitaal. Maar dit jaar beginnen we ook met een klantenportaal voor uw belastingzaken. Lees verderop meer hierover!

Binnenkort spreken wij elkaar!

Namens het team van Administer,

Handtekening Diana

In deze nieuwsbrief

Proces
- Uiterste inleverdatum 1 mei 2017
- Collectief uitstel
- Gespreide planning
- NIEUW in 2017: klantenportaal

Aanleveren gegevens
- Jaarrekening
- Aangifte inkomstenbelasting
- VIA - Vooraf ingevulde aangifte
- Alles compleet?

Belastingaanslagen
- Nog veel te betalen over 2016?
- Voorlopige aanslag 2017 niet juist?
Lijn
Proces - Uiterste inleverdatum 1 mei 2017

De uiterste datum van indiening zonder uitstel is 1 mei 2017. Dat is mooi, want daardoor zijn er nog meer mensen die op tijd hun aangifte indienen.

Aangiften die ingediend zijn vóór 1 mei 2017 krijgen bericht vóór 1 juli 2017.
Cijfers
Lijn
Proces - Collectief uitstel

Verzorgen wij voor u de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting? Dan vragen wij voor u (collectief) uitstel aan. Dit geldt als wij de aangiften afronden vóór 1 mei 2017. Zo heeft de Belastingdienst goed inzicht in onze totale aangiftenportefeuille.

De uiterste inleverdatum wordt door de collectieve uitstelregeling verlengd tot 1 mei 2018. Dat geeft ons ruimte om de werkzaamheden goed en gespreid uit te voeren en de aangiften te bespreken, alvorens wij deze namens u indienen.
Cijfers
Lijn
Proces - Gespreide planning

De collectieve uitstelregeling geeft ook kaders voor gespreide planning. Wij zijn namelijk gebonden aan het maandelijks indienen van een bepaald aantal aangiften, een twaalfde deel om precies te zijn (wat verrassend ;-)).

Wij maken dus een stevige jaarplanning, en brengen u binnenkort op de hoogte daarvan. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde inleverdatum, dan horen wij dat graag. Voor zover mogelijk, proberen wij aan uw wensen te voldoen.
Belastingdienst
Lijn
NIEUW in 2017: Klantenportaal

Na een pilotfase, gaan wij vanaf het voorjaar 2017 wij voor belastingzaken met u samenwerken via een klantenportaal. Mooie technische en gebruikersvriendelijke ontwikkelingen die wij omarmen! Via dit portaal gaan wij u de volgende functionaliteiten aanbieden:
- Checklist invullen en documenten uitwisselen voor uw aangiften inkomstenbelasting.
- Toestemming geven voor het elektronisch indienen van de aangiften
- Toestemming geven tot het elektronisch verzenden van de publicatiestukken naar de Kamer van Koophandel

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging via de e-mail, waarna u zich kunt aanmelden en inloggen.
Belastingdienst
Lijn
Jaarrekening - aanleveren gegevens

Voor het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming, ontvangen wij graag:

- een back-up van de zelf gevoerde administratie*
- of het administratiebestand
- de administratiemap van uw onderneming**, met daarin uw verkoopfacturen, de inkoopfacturen, bonnetjes, de bankafschriften en de ingediende BTW aangiften,

* als uw administratie online staat, is geen backup nodig
** dit hoeft uiteraard niet, als wij uw digitale administratie reeds kunnen inzien

Van nieuwe klanten ontvangen wij daarnaast ook graag de definitieve jaarrekening over 2015.
Lijn
Aangifte inkomstenbelasting - aanleveren gegevens

Nadat wij u hebben uitgenodigd voor het klantenportaal, en u zich heeft aangemeld, zullen wij u een aparte e-mail sturen, waarna u gebruik kunt maken van onze online-checklist. U kunt u hier ook de relevante documenten toevoegen.

Van nieuwe klanten ontvangen wij daarnaast ook graag de definitieve aangifte inkomstenbelasting over 2015.


Lijn
VIA - Vooraf Ingevulde aangifte

De vooraf ingevulde aangifte is vanaf 1 maart 2017 beschikbaar. Vanaf dat moment gaan wij ook starten met de mogelijkheid om uw VIA direct in te lezen in onze belastingsoftware. Dan hoeft u het niet meer zelf te downloaden. Daarmee hebben we gelijk een controle met de aangeleverde documenten. Handig en praktisch, hè! Belastingdienst
Lijn
Alles compleet?

Zodra u alles compleet heeft, dan nemen wij dat graag z.s.m. in ontvangst. Zoveel mogelijk volgen wij de gemaakte planningsafspraken. Gezien onze stevige jaarplanning, vangen wij namelijk mogelijke stagnatie bij de ene klant, op door vooruitstrevendheid bij de andere klant.

Wij houden contact!
Belastingdienst
Lijn
Belastingaanslag – Nog veel te betalen over 2016?

Verwacht u dat u nog veel belasting moet betalen over 2016? Of krijgt u nog veel geld terug? Laat het ons weten, dan kunnen wij, voorafgaand aan de aangifte alvast een voorlopige aanslag aanvragen. Hierdoor kunt u rente besparen op uw aanslag. Belastingdienst
Lijn
Belastingaanslag– Voorlopige aanslag 2017 niet juist?

Het kan zijn dat uw voorlopige aanslag 2017 niet juist is. De Belastingdienst heeft namelijk wat foute voorlopige aanslagen 2017 verstuurd. Wijkt uw voorlopige aanslag 2017 erg af van vorig jaar? Of zijn uw omstandigheden veranderd? Of wilt u het samen met ons even doorrekenen? Laat het ons weten, dan kunnen wij – in overleg met u – de voorlopige aanslag aanpassen. Belastingdienst
Lijn
Tip: wachtwoord DigiD

Raakt u nog wel eens een wachtwoord kwijt? Dan bent u voor de DigiD vaak een aantal werkdagen kwijt als u een nieuw wachtwoord aanvraagt. Dit kunt u ondervangen door - nu u uw wachtwoord nog heeft - in te loggen bij DigiD.nl en uw e-mailadres in te vullen. Dan krijgt u een nieuw wachtwoord meteen door gemaild.

www.DigiD.nl
Belastingdienst
Footer
 
Administer BV
Vondellaan 24 | 3521 GD Utrecht
T 030 – 820 12 50 | F 030 – 820 12 58


Logo Administer
Footerlijn www.administerutrecht.nl
info@administerutrecht.nl


Twitter Facebook Linkedin
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier