Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

Top Header
In deze nieuwsbrief

- De uitnodiging voor onze traditiegetrouwe kwartaalborrel
- Let op de gewijzigde datum en tijd: vrijdag 1 juli om 16 uur!
- Ins en outs over zomervakantie, administratie en BTW 2e kwartaal
- Het vertrek van Nike Osinga en onze vraag of u ons kunt helpen
- In de herhaling: Informatie over de jaarrekening en aangifte 2015
- Een bijdrage van Ronald van der Maarel: Salarisbalie update

Tussenstuk
Uitnodiging kwartaalborrel
Het tweede kwartaal is bijna ten einde! Afgelopen maanden hebben weer vele klanten hun jaarrekening en aangiften over 2015 ontvangen. Maar volgende maand is weer een BTW-maand en ligt de nadruk weer even op de kwartaaladministraties. En een BTW-maand luiden wij traditiegetrouw in met een borrel!

Borrel

Graag laten wij u kennismaken met die andere leuke klanten en relaties uit ons netwerk, tijdens onze gezellige kwartaalborrel! Wanneer?

Vrijdag 1 juli 2016 van 16 uur tot 18 uur

De borrel is een week eerder dan gebruikelijk, en dat heeft een reden. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat onze collega Nike Osinga ons gaat verlaten. Vrijdag 1 juli zal haar laatste werkdag zijn. Door de kwartaalborrel een weekje te vervroegen is er tevens de gelegenheid om Nike persoonlijk succes te wensen en afscheid van haar te nemen.

Wij stellen het op prijs als u via deze button laat weten of u komt.

Ik ben erbij    Ik kom misschien    Ik ben er niet bij

Tot vrijdag!

Namens het team van Administer,

Handtekening Diana
Tussenstuk
Administratie en aangifte BTW 2e kwartaal 2016

Indien wij voor u de administratiemap en/of aangifte BTW verzorgen, ontvangen wij uw administratie uiterlijk op donderdag 7 juli. Levert u aan via een cloud-oplossing? Zorg dan dat alle gegevens uiterlijk donderdag 7 juli klaar staan in de afgesproken folders.

Lukt dit niet? Laat het ons dan bijtijds weten!
Administratie en aangifte
Tussenstuk
Zomervakantie en BTW

Gaat u in de maand juli op vakantie? Dit jaar begint de zomervakantie voor sommigen al op 9 juli. Grote kans dat u eind juli al op vakantie bent. Zeker als u kinderen heeft. Wij horen graag waar naar toe, maar vooral: wanneer! Want zomervakantie en aangifte BTW 2e kwartaal… ze zijn voor ons en voor u als ondernemer onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ook dit kwartaal willen we er zeker van zijn dat we genoeg tijd hebben tot de uiterste betaal- en aangiftedatum
van 31 juli 2016.
Zomervakantie
Tussenstuk
Vertrek Nike Osinga

Onze collega Nike Osinga gaat ons na 4 jaar verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden in een financiële functie bij een andersoortige werkgever, waarbij ze zich, in een internationale omgeving, verder kan ontwikkelen. Het is voor haar een mooie kans en we wensen haar het allerbeste voor de toekomst. Natuurlijk vinden wij dat als werkgever en collega van Nike erg jammer. En u waarschijnlijk ook.

Inmiddels zijn we een wervingsproces opgestart voor een nieuwe medewerk(st)er die ons team kan komen versterken. Wij verwachten na de zomerperiode weer volledig op sterkte te zijn.

Nike
Tussenstuk
Vraag: Wilt u ons helpen?

Komende maand hebben wij “een uitdagende planning”, mede door de zomervakantie en het vertrek van Nike. Het zou ons echt enorm helpen als u de gegevens zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór 7 juli a.s. kunt aanleveren, zodat we voldoende tijd hebben om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Helpen
Tussenstuk
Zomerse openingstijden

De zomervakantie komt er aan! En dat betekent heerlijk bijkomen van gedane zaken. Even geen jaarrekeningen, aangiften en administraties; alleen maar familie, zon, rust en vrije tijd. Door spreiding van onze vakanties is het kantoor gedurende de vakantie gewoon ‘open’! Weliswaar met een kleinere bezetting in augustus en september, maar toch… Dus mocht u vragen hebben: Ook in de zomer zijn wij gewoon bereikbaar. Wij wensen u een zorgeloze zomer! Zomertijden
Tussenstuk
Over de jaarrekening en aangifte 2015

Na de BTW-maand gaan wij weer verder met jaarrekeningen en aangiften 2015. Onze nieuwsbrief uit februari gaf u reeds alle ins-en-outs hierover. Twee punten lichten wij er nog even uit:

(1) Uitstel belastingaangiften 2015
Nogmaals ter geruststelling: Als wij voor u de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verzorgen, hebben wij voor u collectief uitstel geregeld. Dit houdt in dat de uiterste inleverdatum is uitgesteld tot mei 2017. Zoals u weet is ons streven minder ver in de tijd: Uiterlijk 31 december 2016 willen wij alle aangiften hebben ingediend.

(2) Aangifte inkomstenbelasting en checklist
Wij ontvangen uw stukken liefst zoveel mogelijk digitaal. Dus als dat kan, graag! Voor ons aller gemak treft u nogmaals de link naar de checklist voor de aangifte inkomstenbelasting. Wij zien graag de (afgevinkte) checklist toegevoegd aan uw stukken. Bij voorkeur krijgen wij de stukken in volgorde van de checklist.

checklist

Meer informatie over de jaarrekening en de aangifte 2015? Klik hier voor de nieuwsbrief van vorige keer. Of bel ons!
Jaarrekening
Tussenstuk
Wist u dat….. Bijdrage van Salarisbalie

Sinds 2012 bestaat er onderscheid tussen wettelijk verlof (20 dagen voor een fulltimer) en bovenwettelijk verlof (rest). Het wettelijk verlof over 2015 dient voor 1 juli 2016 opgenomen te zijn, anders mag de werkgever deze laten vervallen, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Bovenwettelijk verlof vervalt na 5 jaar. Hoe heeft u dit in uw administratie vastgelegd? Of laat u dit reeds via Salarisbalie verlopen?

Salarisbalie
Footer
Administer logo Twitter linkedIn Facebook Administer BV
Vondellaan 24
3521 GD Utrecht
Tel: 030 - 820 12 50 info@administerutrecht.nl www.administerutrecht.nl
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier