Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

Top Header
Belangrijk: Alles over jaarrekening en aangiften 2015

Waarschijnlijk heeft u van de Belastingdienst inmiddels een e-mailbericht ontvangen, of u krijgt binnenkort het verzoek om de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 te doen, vr 1 mei 2016. De blauwe envelop verdwijnt stap voor stap, u ontvangt deze post begin dit jaar zowel digital als met de gewone post.

Het wordt dus tijd om alle gegevens te verzamelen, zodat wij voor u de jaarrekening, aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2015 en voor sommigen van u de jaaradministratie kunnen gaan maken.

Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor deze nieuwsbrief, met alle informatie over het afronden van het jaar 2015: over de planning, over het aanleveren van gegevens, over voorlopige aanslagen en over het collectieve uitstel.

Verder maken wij u erop attent dat wij met elektronische dossiers werken. Wij ontvangen bij voorkeur alle gegevens digitaal. Dat heeft als bijkomend voordeel dat u zelf ook mee-digitaliseert!

Binnenkort spreken wij elkaar!


Namens het team van Administer,

Handtekening Diana
Tussenstuk
In deze nieuwsbrief

Proces
- Uiterste inleverdatum 1 mei 2016
- Collectief uitstel
- Stevige jaarplanning

Aanlevering gegevens
- Jaarrekening
- Aangifte inkomstenbelasting (met checklist)

Overig
- Tip 1: VIA - Vooraf ingevulde aangifte
- Tip 2: wachtwoord DigiD
- Nog veel te betalen over 2015?
- Alles compleet?
Tussenstuk
Uiterste indieningsdatum 1 mei 2016

Net als in 2015 is de uiterste datum van indiening zonder uitstel met een maand verlengd. Dus dit jaar is de uiterste indieningsdatum 1 mei 2016. Dat is mooi, want daardoor zijn er nog meer mensen die op tijd hun aangifte kunnen indienen. Echter, alleen de aangiften die ingediend zijn vr 1 april 2016 krijgen gegarandeerd bericht vr 1 juli 2016. Voor de aangiften die gedurende de maand april 2016 worden ingediend, zal de Belastingdienst het proberen. Uiterste indieningsdatum
Tussenstuk
Collectief uitstel

Verzorgen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting? Dan vragen wij voor u (collectief) uitstel aan. Dit geldt ook voor diegenen voor wie wij afspreken de aangiften te zullen afronden vr 1 mei 2016. Zo heeft de Belastingdienst goed inzicht in onze totale aangiftenportefeuille. Collectief uitstel
Tussenstuk
Stevige jaarplanning

De uiterste inleverdatum wordt door de collectieve uitstelregeling verlengd tot 1 mei 2017. Dat geeft ons ruimte om de werkzaamheden goed en gespreid uit te voeren en de aangiften te bespreken, alvorens wij deze namens u indienen.

De collectieve uitstelregeling geeft ook kaders voor gespreide planning. Wij zijn namelijk gebonden aan het maandelijks indienen van een bepaald aantal aangiften, een twaalfde deel om precies te zijn (wat verrassend ;-)). Van van uitstel komt afstel is hier duidelijk geen sprake.

Wij maken dus een stevige jaarplanning, en brengen u binnenkort op de hoogte daarvan. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde inleverdatum, dan horen wij dat graag. Voor zover mogelijk, proberen wij aan uw wensen te voldoen.
Planning
Tussenstuk
Jaarrekening - aanleveren gegevens

Voor het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming, ontvangen wij graag:

- - de administratiemap van uw onder- neming*, met daarin uw verkoopfacturen, de inkoopfacturen, bonnetjes, de bankafschriften (denk aan alle online facturen en digitale afschriften!) en de ingediende BTW aangiften,

plus


- het administratiebestand (indien u zelf de administratie heeft bijgehouden in ons administratiebestand)
- een back-up van de administratie (indien u zelf de administratie heeft bijgehouden, bv. in Snelstart)
- van nieuwe klanten ontvangen wij daarnaast ook graag de definitieve jaarrekening over 2014.

*als wij uw digitale administratie reeds kunnen inzien, is dit niet nodig.
Jaarrekening
Tussenstuk
Aangifte inkomstenbelasting - aanleveren gegevens

Voor de benodigde gegevens voor de aangifte, kunt u gebruik maken van onze checklist.

Graag uw aandacht daarbij voor het volgende:


- De checklist biedt ruimte voor afvinken en toelichting
- De (afgevinkte) checklist zien wij graag bijgevoegd bij de gegevens
- De gegevens krijgen wij graag digitaal aangeleverd
- De gegevens krijgen wij graag aangeleverd op volgorde van de checklist

Van nieuwe klanten ontvangen wij daarnaast ook graag de definitieve aangifte inkomstenbelasting over 2014.

Button checklist
Aangifte
Tussenstuk
Tip 1: VIA - Vooraf Ingevulde aangifte

Vindt u het niet makkelijk alle gegevens te verzamelen? De Belastingdienst kan u een handje helpen.

Log dan met uw DigiD in op de website van de Belastingdienst en download uw VIA. VIA staat voor: Vooraf Ingevulde Aangifte, en is vanaf 1 maart beschikbaar.

Voor zover mogelijk heeft de Belastingdienst enkele gegevens ingevuld, waaronder de vaste gegevens van u en uw partner, uw jaaropgaaf en uw WOZ-waarde. Maak een pdf van het overzicht, en voeg het toe bij de andere gegevens.


www.belastingdienst.nl/aangifte
Belastingdienst
Tussenstuk
Tip 2: wachtwoord DigiD

Raakt u nog wel eens een wachtwoord kwijt? Dan bent u voor de DigiD vaak een aantal werkdagen kwijt als u een nieuw wachtwoord aanvraagt. Dit kunt u ondervangen door - nu u uw wachtwoord nog heeft - in te loggen bij DigiD.nl en uw e-mailadres in te vullen. Dan krijgt u een nieuw wachtwoord meteen door gemaild.

www.DigiD.nl
DigId
Tussenstuk
Nog veel te betalen over 2015?

Heeft u het vermoeden dat u nog veel belasting moet betalen over 2015? Laat het ons weten, dan kunnen wij, voorafgaand aan de aangifte alvast een voorlopige aanslag aanvragen. Hierdoor kunt u rente besparen op uw aanslag.

Veel te betalen?
Tussenstuk
Alles compleet?

Zodra u alles compleet heeft, dan nemen wij dat graag in ontvangst. Zoveel mogelijk volgen wij de gemaakte planningsafspraken.

Gezien onze stevige jaarplanning, vangen wij mogelijke stagnatie bij de ene klant, op door vooruitstrevendheid bij de andere klant.

Wij houden contact!


Alles compleet?
Footer
Administer logo Twitter linkedIn Facebook Administer BV
Vondellaan 24
3521 GD Utrecht
Tel: 030 - 820 12 50 info@administerutrecht.nl www.administerutrecht.nl
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier