Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

Top Header
In deze nieuwsbrief

- Kwartaalborrel op donderdag 9 juli 2015
- Administratie en aangifte BTW 2e kwartaal 2015
- Zomervakantie en BTW
- Vervanging Rob Erkelens in de maand juli
- Vraag: wilt u ons helpen?
- Zomerse openingstijden
- Over de jaarrekening en aangifte 2014
Tussenstuk
Kwartaalborrel

Het tweede kwartaal is bijna ten einde! Afgelopen maanden hebben weer vele klanten hun jaarrekening en aangiften over 2014 ontvangen. Maar deze maand is weer een BTW-maand en ligt de nadruk weer even op de kwartaaladministraties. En een BTW-maand luiden wij traditiegetrouw in met een borrel!

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit voor onze gezellige kwartaalborrel. Graag laten wij u kennismaken met die andere leuke klanten en relaties uit ons netwerk! Wanneer?

Collectief uitstel
donderdag 9 juli 2015 van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Wij stellen het op prijs als u via deze buttons laat weten of u komt.

     

Tot donderdag!

Namens het team van Administer,

Handtekening Diana
Tussenstuk
Administratie en aangifte BTW 2e kwartaal 2015

Indien wij voor u de administratiemap en/of aangifte BTW verzorgen, ontvangen wij uw administratie uiterlijk op donderdag 9 juli. Dus kom gezellig naar onze borrel en neem uw administratiemap mee. Levert u aan via een cloud-oplossing? Zorg dan dat alle gegevens uiterlijk 9 juli klaar staan in de afgesproken folders. En dan komt u gezellig zonder map naar de borrel!

Wij bellen of mailen elkaar uiteraard nog voor concrete afspraken. En vergeet niet de BTW te betalen vóór 31 juli 2015.
Collectief uitstel
Tussenstuk
Zomervakantie en BTW

Gaat u in de maand juli op vakantie? Dit jaar begint de zomervakantie voor sommigen al op 13 juli. Grote kans dat u eind juli al op vakantie bent. Zeker als u kinderen heeft. Wij horen graag waar naar toe, maar vooral: wanneer! Want zomervakantie en aangifte BTW 2e kwartaal… ze zijn voor ons en voor u als ondernemer onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ook dit kwartaal willen we er zeker van zijn dat we genoeg tijd hebben tot de uiterste betaal- en aangiftedatum van
31 juli 2014.

Doen wij uw administratie? Dan zien wij die graag tegemoet voor/op 9 juli a.s. Lukt dat niet? Laat het ons bijtijds even weten!
Planning
Tussenstuk
Vervanging Rob Erkelens
in de maand juli


Wellicht heeft u het inmiddels vernomen, maar onze collega Rob is voor wat langere tijd ziek. Herstel zorgt ervoor dat hij in elk geval de gehele maand juli afwezig is. Wij wensen hem uiteraard sterkte en beterschap toe. En zoals wij hem al zeiden: de dames missen hem nu al!

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat zijn werkzaamheden netjes worden over-
genomen, en (harde) deadlines worden gehaald.
Jaarrekening
Tussenstuk
Vraag: Wilt u ons helpen?

Komende maand hebben wij “een uitdagende planning”, mede door de zomervakantie en
de afwezigheid van Rob. Wel kunnen wij beschikken over extra hulp van Irma Bak-
huisen (die Elvan deels heeft vervangen), en Ikram Azouagh (onze stagiaire, die ons begin juli nog blijft versterken). Het zou ons echt enorm helpen als u reeds begin juli kunt aan-
leveren, zodat we meer tijd hebben om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Wilt u ons helpen?
Aangifte
Tussenstuk
Zomerse openingstijden

De zomervakantie komt er aan! En dat betekent heerlijk bijkomen van gedane zaken. Even geen jaarrekeningen, aangiften en administraties; alleen maar familie, zon, rust en vrije tijd. Door spreiding van onze vakanties is het kantoor gedurende de vakantie gewoon ‘open’! Weliswaar met een kleinere bezetting in augustus en september, maar toch… Dus mocht u vragen hebben: Ook in de zomer zijn wij gewoon bereikbaar. Wij wensen u een zorgeloze zomer! Aangifte
Tussenstuk
Over de jaarrekening en aangifte 2014

Na de BTW-maand gaan wij weer verder met jaarrekeningen en aangiften 2014. Onze nieuwsbrief uit februari gaf u reeds alle ins-en-outs hierover. Twee punten lichten wij er nog even uit:

(1) Uitstel belastingaangiften 2014
Nogmaals ter geruststelling: Als wij voor u de aangifte inkomstenbelasting of vennoot-
schapsbelasting verzorgen, hebben wij voor u collectief uitstel geregeld. Dit houdt in dat de uiterste inleverdatum is uitgesteld tot mei 2016. Zoals u weet is ons streven minder ver in de tijd: Uiterlijk 31 december 2015 willen wij alle aangiften hebben ingediend.

Planning
(2) Aangifte inkomstenbelasting en checklist
Wij ontvangen uw stukken liefst zoveel mogelijk digitaal. Dus als dat kan, graag! Voor ons aller gemak treft u nogmaals de link naar de checklist voor de aangifte inkomsten-
belasting. Wij zien graag de (afgevinkte) checklist toegevoegd aan uw stukken. Bij voorkeur krijgen wij de stukken in volgorde van de checklist.

Button checklist

Meer informatie over de jaarrekening en de aangifte 2014? Klik hier voor de nieuwsbrief van vorige keer. Of bel ons!


Planning
Footer
 
Administer BV
Vondellaan 24 | 3521 GD Utrecht
T 030 – 820 12 50 | F 030 – 820 12 58


www.administerutrecht.nl
info@administerutrecht.nl


Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier