Administratie, belasting en advies regio Utrecht | Administer

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier online.

Top Header
Belangrijk: Alles over jaarrekening en aangiften 2014

Waarschijnlijk heeft u van de Belastingdienst inmiddels een brief ontvangen, of u krijgt binnenkort: het verzoek om de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 te doen, vóór 1 mei 2015. Via e-mail krijgt u een bericht met hetzelfde verzoek.

Het wordt dus tijd om alle gegevens te verzamelen, zodat wij voor u de jaarrekening, aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2014 en – voor sommigen van u – de jaaradministratie kunnen gaan maken.

Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor deze nieuwsbrief, met alle informatie over het afronden van het jaar 2014: over de planning, over het aanleveren van gegevens, over voorlopige aanslagen en over het collectieve uitstel.

Verder maken wij u erop attent dat wij met elektronische dossiers werken. Wij ontvangen bij voorkeur alle gegevens digitaal. Dat heeft als bijkomende voordeel dat u zelf ook mee-digitaliseert!

Binnenkort spreken wij elkaar!


Namens het team van Administer,

Handtekening Diana
Tussenstuk
In deze nieuwsbrief

Proces
- Uiterste inleverdatum 1 mei 2015?
- Collectief uitstel
- Planning

Aanlevering gegevens
- Jaarrekening
- Aangifte inkomstenbelasting (met checklist)

Overig
- Tip 1: VIA - Vooraf ingevulde aangifte
- Tip 2: wachtwoord DigiD
- Nog veel te betalen over 2014?
- Alles compleet?
Tussenstuk
Uiterste indieningsdatum 1 mei 2015?

Ja, dat klopt. De uiterste indieningsdatum zonder uitstel is met een maand verlengd tot 1 mei 2015. Dat is mooi, want daardoor zijn er nog meer mensen die op tijd hun aangifte indienen. Echter, alleen de aangiften die ingediend zijn vóór 1 april 2015 krijgen zeker bericht vóór 1 juli 2015.

Wist u overigens dat men in Nederland een hele goede mores heeft aangaande de belastingen? 95% betaalt netjes zijn/haar belastingen. De overgebleven 5% bestaat uit 50% “kan-niet-betalen” en 50% “wil-niet-betalen”.
Uiterste indieningsdatum
Tussenstuk
Collectief uitstel

Verzorgen wij voor u de aangifte inkomsten- belasting en/of vennootschapsbelasting? Dan vragen wij voor u (collectief) uitstel aan. Dit geldt ook voor diegenen voor wie wij afspreken de aangiften te zullen afronden vóór 1 mei 2015. Zo heeft de Belastingdienst goed inzicht in onze totale aangiftenportefeuille. Collectief uitstel
Tussenstuk
Planning

De uiterste inleverdatum wordt door de collectieve uitstelregeling verlengd tot 1 mei 2016. Dat geeft ons ruimte om de werkzaamheden goed en gespreid uit te voeren, en de aangiften te bespreken, alvorens wij deze namens u indienen.

De collectieve uitstelregeling geeft ook kaders voor gespreide planning. Wij zijn namelijk gebonden aan het maandelijks indienen van een bepaald aantal aangiften, een twaalfde deel om precies te zijn (wat verrassend ;-)). Van “Van uitstel komt afstel” is hier duidelijk geen sprake.

Wij maken dus een stevige jaarplanning, en brengen u binnenkort op de hoogte daarvan. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde inleverdatum, dan horen wij dat graag. Voor zover mogelijk, proberen wij aan uw wensen te voldoen.
Planning
Tussenstuk
Jaarrekening - aanleveren gegevens

Voor het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming, ontvangen wij graag:

- de administratiemap van uw onder- neming*, met daarin uw verkoopfacturen, de inkoopfacturen, bonnetjes, de bankafschriften (denk aan alle online facturen en digitale afschriften!) en de ingediende BTW aangiften,

plus


- het administratiebestand (indien u zelf de administratie heeft bijgehouden in ons administratiebestand)
- een back-up van de administratie (indien u zelf de administratie heeft bijgehouden, bv. in Snelstart)
- van nieuwe klanten ontvangen wij daarnaast ook graag de definitieve jaarrekening over 2013.

*als wij uw digitale administratie reeds kunnen inzien, is dit niet nodig.
Jaarrekening
Tussenstuk
Aangifte inkomstenbelasting - aanleveren gegevens

Voor de benodigde gegevens voor de aangifte, kunt u gebruik maken van onze checklist.

Graag uw aandacht daarbij voor het volgende:


- De checklist biedt ruimte voor afvinken en toelichting
- De (afgevinkte) checklist zien wij graag bijgevoegd bij de gegevens
- De gegevens krijgen wij graag bij voorkeur aangeleverd digitaal
- De gegevens krijgen wij graag bij voorkeur aangeleverd op volgorde van de checklist

Van nieuwe klanten ontvangen wij daarnaast ook graag de definitieve aangifte inkomstenbelasting over 2013.

Button checklist
Aangifte
Tussenstuk
Tip 1: VIA - Vooraf Ingevulde aangifte

Vindt u het niet makkelijk alle gegevens te verzamelen? De Belastingdienst kan u een handje helpen.

Log dan – met uw DigiD – in op de website van de Belastingdienst en download uw VIA. VIA staat voor: Vooraf Ingevulde Aangifte, en is vanaf 1 maart beschikbaar.

Voor zover mogelijk heeft de Belastingdienst enkele gegevens ingevuld, waaronder de vaste gegevens van u en uw partner, uw jaaropgaaf en uw WOZ-waarde. Maak een pdf van het overzicht, en voeg het toe bij de andere gegevens.


www.belastingdienst.nl/aangifte
Belastingdienst
Tussenstuk
Tip 2: wachtwoord DigiD

Raakt u nog wel eens een wachtwoord kwijt? Dan bent u voor de DigiD vaak een aantal werkdagen kwijt als u een nieuw wachtwoord aanvraagt. Dit kunt u ondervangen door - nu u uw wachtwoord nog heeft - in te loggen bij DigiD.nl en uw e-mailadres in te vullen. Dan krijgt u een nieuw wachtwoord meteen door gemaild.

www.DigiD.nl
DigId
Tussenstuk
Nog veel te betalen over 2014?

Heeft u het vermoeden dat u nog veel belasting moet betalen over 2014? Laat het ons weten, dan kunnen wij, voorafgaand aan de aangifte alvast een voorlopige aanslag aanvragen. Hierdoor kunt u rente besparen op uw aanslag.

Veel te betalen?
Tussenstuk
Alles compleet?

Zodra u alles compleet heeft, dan nemen wij dat graag in ontvangst. Zoveel mogelijk volgen wij de gemaakte planningsafspraken.

Gezien onze stevige jaarplanning, vangen wij mogelijke stagnatie bij de ene klant, op door vooruitstrevendheid bij de andere klant.

Wij houden contact!


Alles compleet?
Footer
Administer logo Twitter linkedIn Facebook Administer BV
Vondellaan 24
3521 GD Utrecht
Tel: 030 - 820 12 50 info@administerutrecht.nl www.administerutrecht.nl
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier