Missie en visie


De missie van Administer is om MKB-ondernemers in de regio Utrecht te ondersteunen en te adviseren op administratief en fiscaal gebied, persoonlijk en proactief, en op een wijze die aansluit bij de betreffende ondernemer.

Onze visie is dat iedere ondernemer vooral moet doen waar hij/zij goed in is en dus bezig moet zijn met de hoofdactiviteit van zijn/haar onderneming. Met passende ondersteuning en advies van Administer heeft de ondernemer vervolgens een gedegen inzicht in de financiële stand van zaken, waarmee goede handvatten beschikbaar zijn voor het nemen van de juiste beslissingen voor de toekomst. Ieder z'n vak dus!

Tot slot hebben wij de overtuiging dat we de wereld in bruikleen hebben van onze kinderen. Daar waar Administer een bijdrage kan leveren - hoe klein ook - om de wereld mooier, leuker of duurzamer te maken, zullen wij dat dan ook zeker doen!